PINK RIBBON: DE FEITEN TOEGELICHT

PERSINFORMATIE;

Bussum, 17 november 2011 – Stichting Pink Ribbon heeft met ontzetting kennisgenomen van de reportage van Nieuwsuur op woensdag 16 november. Hierin wordt een beeld geschetst van Pink Ribbon waarin de Stichting zich in het geheel niet herkent. Wij menen dat er sprake is van vooringenomenheid bij het samenstellen van het onderwerp.

1. Financiering Wetenschappelijk Onderzoek door Pink Ribbon
Stichting Pink Ribbon kent 3 doelstellingen: bewustwording verhogen, verbetering van de psychosociale- en maatschappelijke gevolgen, en wetenschappelijk onderzoek gericht op preventie, inclusief preventie van de gevolgen van borstkanker, en vroege opsporing van ziekte. De suggestie wordt gewekt dat Stichting Pink Ribbon van de 20 miljoen euro die is opgehaald sinds de oprichting in 2003 slechts een bedrag 288.000 euro heeft besteed aan Wetenschappelijk Onderzoek.
Dat is apert onjuist. 6,7 miljoen is opgehaald in 2010 en is gealloceerd voor projecten die bij de laatste aanvraagronde (deadline 15-11 jl.) ingediend zijn. Het toewijzingsproces is op dit moment in volle gang. Eén miljoen houdt Pink Ribbon als noodzakelijke continuïteitsreserve. Van de resterende 12 miljoen euro heeft Stichting Pink Ribbon ruim 3 miljoen (circa 25%) uitgegeven aan Wetenschappelijke Onderzoeken op het gebied van preventie, vroege opsporing en psychosociale zorg van borstkanker. De overige 9 miljoen is besteed aan de overige twee doelstellingen, zoals genoemd:voorlichting en projecten die de zorg voor patiënten en hun naasten verbeteren. Over onze bestedingen hebben wij altijd verantwoording afgelegd, zowel op onze website als in onze jaarverslagen die ook op de website zijn te vinden. Voor een overzicht van de door Stichting Pink Ribbon gefinancierde onderzoeken verwijzen we naar http://www.pinkribbon.nl/.

2. Nieuwsuur stelt dat Pink Ribbon slechts één keer een financieringsronde heeft gehad
Dat is onjuist. In 2008 heeft een financieringsronde plaatsgevonden en einde 2009 is er opnieuw een aanvraag- en toewijzingsronde geweest. Dit is dus in tegenstrijd met de suggesties die door Nieuwsuur gewekt zijn. De 7 miljoen die momenteel op de rekening van Stichting Pink Ribbon staat is gealloceerd aan de nu lopende aanvraagronde.
Stichting Pink Ribbon is in 2003 ontstaan op initiatief van de Borstkankervereniging Nederland om naast een patiëntenbelangenvereniging een fondsenwervende organisatie te hebben die zich primair zou richten op het vergroten van de bewustwording van borstkanker. Dit in navolging van de Pink Ribbon Foundation in de VS. Er werd dus aanvankelijk vooral geld ingezameld om borstkanker bespreekbaar te maken en om de bewustwording rond borstkanker te vergroten. In het kader van dat laatste werd de nadruk van de financiering gelegd bij het ondersteunen van voorlichtingsprojecten.
Vrij snel daarna is besloten om ook geld aan klinisch toepasbaar wetenschappelijk onderzoek te besteden gezien het succes van de fondsenwerving, en is de derde doelstelling geformuleerd. Daartoe is een wetenschappelijke adviesraad opgericht met nationale vertegenwoordigers van het borstkankeronderzoek. Tot het wetenschappelijk onderzoek behoort ook onderzoek naar verbetering van de psychosociale zorg, waar tot dan toe weinig aandacht voor was.

3. Stichting Pink Ribbon is houder van het CBF keurmerk voor goede doelen en werkt samen met KWF
Pink Ribbon voldoet aan alle voorwaarden die aan goede doelen organisaties in Nederland worden gesteld. Stichting Pink Ribbon werft fondsen om het aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen,vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Pink Ribbon heeft een uitstekende
verstandhouding met KWF Kankerbestrijding, werkt met hen samen in de strijd tegen borstkanker en er vindt regelmatig overleg plaats op het gebied van communicatie en fondsenbesteding. ‘In de media wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat KWF Kankerbestrijding de samenwerking met Pink Ribbon heeft opgezegd omdat Pink Ribbon haar middelen niet verantwoord zou besteden. Het KWF werkt echter nog steeds samen met Stichting Pink Ribbon. Wel zijn wij gestopt met het gezamenlijk fondsenwerven omdat dit voor ons minder opbracht dan verwacht. Daarom zijn we iets anders gaan doen, namelijk de campagne Sta op tegen kanker, die gisteravond haar hoogtepunt vond in een avondvullend televisieprogramma. Dit besluit hebben we al enige tijd geleden genomen, ruim voordat de kritiek op Pink Ribbon losbarstte’, aldus Michel Rudolphie, algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat alle aandacht voor borstkanker moeilijk kan zijn voor mensen die zelf borstkanker hebben (gehad), en hun naasten. Stichting Pink Ribbon doet haar uiterste best om enerzijds de bewustwording in de maatschappij te vergroten en daarin zoveel mogelijk mensen te bereiken en anderzijds de gevoelens van patiënten te honoreren. Daartoe zijn wij ook in frequent overleg met de verschillende patiënten belangenverengingen, zoals de BVN en de Amazones, die wij in hun activiteiten structureel financieel ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Stichting Pink Ribbon, Annemieke Sirks via annemiekesirks@pinkribbon.nl of 035-6927010.

Advertenties

Een Reactie op “PINK RIBBON: DE FEITEN TOEGELICHT

  1. Pingback: PINK RIBBON: DE FEITEN TOEGELICHT | CultuurPunt Soest

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s